Dengan melayari laman web ini, anda telah setuju dengan pengguna Cookie untuk terus menawarkan iklan dan promosi yang sesuai dengan minat anda, untuk melaksanakan statistik dan memudahkan perkongsian informasi mengenai rangkaian sosial. Untuk maklumat lebih lanjut, klik sini

DARLIE THE NEXT CREATOR T&C

DARLIE: THE NEXT CREATOR

TERMA DAN SYARAT

 

HAWLEY & HAZEL MARKETING (MALAYSIA) SDN BHD dan ITTIFY SDN BHD (Secara kolektif dirujuk sebagai “Penganjur” atau “kami”, dan masing-masing dirujuk sebagai Hawley&Hazel atau ITTIFY) akan melaksanakan kempenDarlie: The Next Creator (Kempen) dari 10.05.2022 hingga 31.08.2022 waktu Malaysia (Tempoh Kempen). Sesiapa yang menyertai Kempen ini (Peserta) hendaklah bersetuju dengan semua terma dan syarat yang ditetapkan.

Para Peserta hendaklah membaca arahan Kempen sebelum menyertai. Penganjur mempunyai hak untuk menyemak semula arahan dari semasa ke semasa sepanjang Tempoh Kempen. Peserta tidak boleh mengemukakan sebarang bantahan.

 

Kriteria Kelayakan

 1. Mana-mana individu yang merupakan Penduduk Malaysia layak mengambil bahagian. Pemastautin Malaysia hendaklah termasuk warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia, pemastautin tetap Malaysia dan ekspatriat yang memegang pas/permit sah yang menetap di Malaysia. Untuk tujuan penjelasan bahawa:
  • Warganegara Malaysia yang tinggal di luar negara dikecualikan;
  • Peserta hendaklah mempunyai nombor Pengenalan MyKad (NRIC) yang sah;
  • Peserta hendaklah berpangkalan di Malaysia dan mempunyai alamat Kediaman yang sah;
  • Bukti kewarganegaraan atau pemastautin mesti disahkan sebelum penyertaan;
  • Individu yang mengisytiharkan pemastautin mestilah tinggal di dalam negara sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dan dapat menyediakan dokumentasi rasmi untuk menyokong perisytiharan tersebut.
 2. Umur
  Umur yang dibenarkan untuk menyertai Darlie: The Next Creator ialah dari 18 tahun dan ke atas.

 3. Akaun Media Sosial Umum
  • Peserta hendaklah memiliki akaun Instagram peribadi yang ditetapkan kepada umum sepanjang Tempoh kempen.
 4. Individu daripada kumpulan berikut tidak layak untuk menyertai Kempen ini:
  • Kakitangan Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan berkaitan] dan ahli keluarga terdekat mereka [anak, ibu bapa, adik beradik, termasuk pasangan]; dan/atau
  • Wakil, kakitangan, pekerja dan/atau ejen perkhidmatan pengiklanan dan/atau promosi Penganjur [termasuk syarikat gabungan dan berkaitannya], dan ahli keluarga terdekat mereka [anak, ibu bapa, adik beradik, termasuk pasangan].
  • Individu yang mempunyai hubungan langsung dengan kakitangan Penganjur [termasuk syarikat bersekutu dan syarikat berkaitan]
  • Peserta yang berpindah ke luar Malaysia pada pertengahan Kempen dan/atau tidak dapat memenuhi kewajipan seperti yang ditetapkan dalam Kempen.
  • Individu yang enggan memberikan sebarang maklumat peribadi dan dokumentasi yang diperlukan termasuk tetapi tidak terhad untuk mengesahkan kelayakan negeri/negara dan tarikh lahir mereka.
 5. Penganjur berhak, tanpa sebarang pampasan, untuk membatalkan kelayakan Peserta daripada Kempen serta-merta tanpa sebarang notis awal dalam situasi berikut:
  • mana-mana Peserta melanggar Terma dan Syarat atau melakukan sebarang tindakan yang menyalahi undang-undang, tidak jujur ​​atau tidak wajar dalam penyertaan Kempen dan/atau
  • tidak layak atau tidak dapat memberikan bukti kelayakan untuk menyertai Kempen sebagai pengesahan apabila Penganjur meminta;

   Sekiranya berlaku kehilangan kelayakan selepas hadiah diberikan, Penganjur berhak untuk membatalkan hadiah dan menuntut pampasan jika berlaku sebarang kerugian.
 6. Penganjur mempunyai budi bicara mutlak untuk menggantung, mengubah atau menamatkan Kempen ini tanpa sebarang notis awal.

Bagaimana untuk menyertai Kempen ini?

 1. Kempen akan dilaksanakan di akaun rasmi Darlie MY @darliemy.
 2. Mana-mana individu yang layak boleh menghantar penyertaan di platform media sosial ini dengan maklumat di bawah pada10.05.2022, 00.00AMhingga 29.05.2022, 11.59PM(“Tempoh Permohonan”). “Maklumat” tersebut termasuk:
  • Data peribadi yang diperlukan pada peringkat penyerahan;
  • Foto (wajah berhadapan dengan senyuman ceria);
   1. Semua peserta bertanggungjawab sepenuhnya untuk imej yang dihantar.
  • Setuju dengan Terma & Syarat, Dasar Privasi dan menandatangani Surat Kebenaran.
 3. Serahan yang diterima di luar Tempoh Permohonan adalah tidak sah dan tidak akan dilayan.

Senarai Pendek Peserta

 1. Penganjur akan memilih 30 peserta daripada penyertaan yang diterima mengikut budi bicara sendiri dan memaklumkan keputusan kepada Peserta terpilih pada tarikh yang ditetapkan.
 2. 30 peserta yang dipilih akan diminta untuk mencipta kandungan (“Kandungan”) mengikut keperluan dan panduan yang disediakan oleh Penganjur. Keperluan yang dinyatakan di atas akan termasuk tetapi terhad kepada:
  • Nama produk Darlie mesti dibaca, dieja dan disebut dengan betul.
  • Tiub dan kotak Ubat Gigi Darlie mesti dibentangkan secara mendatar, jika tidak, tiub dan berus gigi boleh berada dalam cawan kaca lutsinar.
  • Sebarang Kandungan yang dimuat naik pada platform media sosial peribadi Peserta perlu:
   • Mempunyai Tag kolaborasi @darliemy & @ittify (untuk tujuan penjejakan)
   • Menggunakan hashtag di bawah:
    #DarlieTheNextCreator
    #DarlieConfidentSmiles
    #DarlieWhitening
    #DarlieMalaysia
    #DarlieMY
  • Peserta perlu bertanggungjawab ke atas kualiti, campuran dan bunyi muzik yang mereka gunakan dalam Kandungan untuk Kempen ini. Mana-mana muzik latar yang digunakan tidak boleh mempunyai sebarang cercaan politik, perkauman, tidak sensitif yang mungkin menyinggung perasaan dan menjejaskan keharmonian. Penganjur mempunyai hak untuk menolak muzik dengan bahasa yang tidak sesuai, lucah atau menyinggung perasaan.
  • Bahasa
   Peserta mempunyai kebebasan untuk menyediakan Kandungan dalam mana-mana bahasa yang mereka selesa. Walau bagaimanapun, bahasa komunikasi tidak boleh mengandungi sebarang kata-kata kotor atau sensitif.
  • Mekanisme Pertandingan
   1. Kesemua 30 peserta yang disenarai pendek dikehendaki menyertai ‘Workshop’. Ketidakhadiran tanpa kebenaran/makluman terlebih dahulu akan mengakibatkan hilang kelayakan.
   2. 30 Peserta yang disenarai pendek akan dijemput untuk menyertai cabaran yang ditetapkan oleh Penganjur. Hanya Peserta yang berjaya dalam cabaran terakhir berpeluang untuk bersaing dalam pusingan seterusnya. Butiran cabaran dan mekanisme cabaran akan dikongsikan kepada Peserta terpilih pada setiap peringkat pertandingan.
   3. Penyerahan cabaran untuk setiap peringkat perlu dihantar mengikut masa yang ditetapkan. Penyerahan lewat boleh menyebabkan hilang kelayakan atau dilucutkan hak.
   4. Peserta yang mendapat markah tertinggi mengikut mekanisme pertandingan akan dipilih sebagai pemenang di peringkat akhir.
   5. Semua keputusan pemarkahan adalah muktamad. Tiada pertikaian dibenarkan kerana markah & penilaian telah dijadualkan dengan teliti. Sebarang bantahan dan/atau aduan tidak akan dilayan.
 3. Peserta hendaklah faham dan jelas;
  • Penganjur mempunyai hak, dari masa ke semasa, untuk menukar keperluan penciptaan Kandungan dan mekanisme persaingan tanpa sebarang sebab;
  • Peserta mestilah bersetuju sepenuhnya dengan semua keperluan dan mekanisme pertandingan yang ditetapkan oleh Penganjur tanpa sebarang syarat, melainkan jika diperuntukkan sebaliknya keperluan dan/atau mekanisme pertandingan tersebut adalah menyalahi undang-undang;
  • Peserta tidak dibenarkan untuk melanggar peraturan yang ditetapkan, piawaian moral dan/atau membuat sebarang pertuturan yang tidak wajar yang boleh membawa potensi kesan negatif kepada Penganjur (termasuk jenama Darlie) semasa dan selepas Tempoh Kempen.
 4. Pertikaian adalah dilarang dan tidak akan diterima tentang skor atau keputusan yang dibuat.

Hadiah

 1. Pemenang akan menandatangani kontrak bersama Ittify selama 6 bulan yang berjumlah RM35,000. Dalam tempoh 6 bulan ini, pemenang yang dipilih hendaklah terlibat secara aktif dalam projek Darlie berdasarkan penghantaran di bawah (“Hantaran”).
  • Hantaran adalah termasuk:
   1.    X 6 Instagram Reels
   2.    X 6 Instagram Stories
   3.    X 6 Instagram Photos
    Makluman: Hawley&Hazel berhak untuk menyelaraskan Hantaran mengikut keperluan kempen.
  • Hawley&Hazel diberi kuasa untuk menggunakan Hantaran bagi tujuan pemasaran melalui saluran dalam talian/luar talian sebagaimana yang dirasakan sesuai.
  • Sekiranya terdapat sebarang pertikaian berkaitan kontrak dengan Ittify (termasuk tetapi terhad kepada kegagalan pelaksanaan kontrak antara pemenang dan Ittify), pemenang bersetuju bahawa Hawley&Hazel tidak akan bertanggungjawab untuk pertikaian ini dan pertikaian tersebut akan dikendalikan oleh Ittify dan pemenang secara langsung.
 2. Sekiranya terdapat lebih daripada seorang pemenang yang dipilih, hadiah dan hantaran akan dibahagikan sama rata antara dua yang terpilih.
 3. Penganjur berhak untuk menggantikan hadiah dengan hadiah lain yang mempunyai nilai yang sama pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak mereka tanpa notis terlebih dahulu. Hadiah tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar.

Personal Data

 1. Peserta yang menyertai Kempen ini bertanggungjawab untuk menyediakan data peribadi yang tepat.
 2. Dengan mendaftar dan memberikan sebarang data peribadi sepanjang Tempoh Kempen, Peserta dianggap telah memberikan kebenaran yang jelas untuk Penganjur dan rakan kongsi yang ditetapkan untuk mengumpul, menganalisis, membandingkan, berkongsi dan/atau sebaliknya menggunakan data tersebut tanpa sebarang liabiliti kepada Peserta.
 3. Memalsukan data peribadi dan/atau dokumen kelayakan negara oleh individu adalah tertakluk kepada hilang kelayakan, penggantungan dan/atau penalti berat lain yang dianggap perlu oleh Penganjur.
 4. Dasar pengumpulan, penggunaan dan perlindungan data peribadi yang terperinci untuk Kempen ini, sila lihat Dasar Privasi kami.

Jaminan Tiada Pelanggaran Hak

Semua bahan yang dibuat dan/atau disediakan oleh Peserta berkaitan dengan Kempen ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada Kandungan, Penghantaran dan Vlog tidak boleh:

 1. menampilkan produk atau jenama Ubat Gigi/Berus Gigi/Penjagaan mulut yang lain;
 2. menyebut sebarang perkara berkaitan politik/perkauman/lucah;
 3. menampilkan mug/cawan/hadiah percuma jenama penjagaan mulut lain secara kreatif separa sedar;
 4. mengandungi perkara yang eksplisit atau tidak senonoh, ganas atau menghina mana-mana kaum, etnik, agama
 5. mempunyai bahan tidak senonoh atau lucah, mempromosi alkohol, dadah, tembakau, senjata;
 6. sokongan terhadap agenda politik tertentu, penghinaan yang menyinggung dan memfitnah, sokongan kebencian terhadap individu atau kumpulan atau syarikat tertentu;
 7. Sebarang ucapan atau tindakan lain yang mungkin membawa kesan negatif kepada Penganjur;

Penafian

 1. Melainkan jika dinyatakan sebaliknya, semua kos pengangkutan, caj internet, perbelanjaan peribadi dan/atau apa-apa kos lain, yuran dan/atau apa-apa jenis perbelanjaan yang ditanggung oleh Peserta berkaitan dengan Kempen ini (sama ada dengan tujuan menyertai atau menerima sebarang faedah atau hadiah daripada Kempen) adalah menjadi tanggungjawab Peserta sepenuhnya. Penganjur, rakan kongsi, ejen atau agensi yang terlibat tidak akan bertanggungjawab untuk apa jua kos, yuran dan perbelanjaan berkaitan.
 2. Peserta perlu mengakui bahawa penyertaan mereka dalam Kempen ini adalah atas risiko sendiri.
 3. Penganjur, rakan kongsi, penaja, ejen dan pengarah masing-masing, pegawai, pekerja, ejen dan pengagih tugas tidak akan dipertanggungjawabkan dan/atau bertanggungjawab kepada mana-mana Peserta. Peserta bersetuju untuk melepaskan dan tidak memberi kemudaratan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas sekiranya:
  • kegagalan Peserta untuk memenangi hadiah dalam Kempen untuk apa jua sebab;
  • sebarang kerugian, kerosakan, kos, perbelanjaan, tuntutan, liabiliti, kecederaan, kematian atau kemalangan yang dialami oleh Peserta semasa Kempen atau yang timbul daripada atau berkaitan dengan Kempen dan/atau penebusan atau penggunaan hadiah;
  • sebarang kelewatan dan/atau kegagalan dalam menerima, menghantar atau memuat turun sebarang bahan Kempen akibat daripada sebarang ralat rangkaian, komunikasi atau sistem, gangguan dan/atau kegagalan;
  • sebarang ralat Laman sesawang (termasuk ralat dalam pemberitahuan pemenang Kempen), ketinggalan, gangguan, pemadaman, kecacatan, virus dan akses tanpa kebenaran; atau
  • sebarang perkara lain di luar kawalan munasabah Penganjur.

Hak Harta Intelek

 1. Menyimpan dan menerima melainkan semua yang disebut di bawah, kesemua Hak Harta Intelek yang berbangkit daripada dan di dalam kaitan dengan kempen ini termasuk tapi tidak terkecuali daripada Kandungan, Penghantaran, Vlogs dimiliki Hawley&Hazel. Tiada produksi semula, penerbitan semula, muat naik, salinan, pengedaran atau selain penggunaan salah satu daripada Harta Intelek ini dibenarkan dan dibolehkan tanpa persetujuan bertulis dari Hawley&Hazel.
 2. Mengikut pengetahuan Hawley&Hazel, Hawley&Hazel berhak untuk menggunakan Harta Intelek ini untuk beberapa kegunaan, termasuk tapi tidak terhad kepada:
  • Penyiaran semula Penyampaian & Kandungan berkaitan dengan ini untuk tujuan pemasaran dan pengiklanan
  • Menggunakan sebarang Gambar/Videografi (termasuk Peserta), foto bergerak, rakaman, atau rekod media lain Kempen ini (termasuk sebarang program, acara, bual bicara, demonstrasi atau aktiviti lain yang berkaitan sebelum, semasa atau selepas Kempen ini untuk apa-apa tujuan sah termasuk tapi terhad untuk pengiklanan komersial, tujuan publisiti dan pengedaran untuk melibatkan Rakan Kongsi/Penaja
 3. Peserta perlu mempertahankan, menanggung kerugian dan tidak memberikan kesan terhadap Penganjur dan anak syarikatnya, pembahagian dan gabungan, dan pekerja masing-masing, pengarah, pegawai, prinsip (rakan kongsi, pemegang saham atau pemegang faedah pemilikan, mengikut kesnya) dan ejen atas sebarang dan semua tuduhan, tuntutan atau penyebab tindakan daripada kesemua yang berbangkit daripada atau dalam hubungan dengan pelanggaran hak cipta, paten, perdagangan rahsia atau hak harta intelek lain, dibangunkan daripada Kandungan, Penyampaian atau sumber dilakukan, disediakan, atau digunakan oleh Peserta (setiap,”Item Pelanggaran”).  Peserta perlu menanggung perbelanjaan untuk pembelaan dan membayar apa-apa kerosakan dan bayaran guaman, yang boleh dikaitkan dengan tuntutan tersebut.

Kerahsiaan

Sebarang informasi berkaitan dengan Kempen ini dan Penganjur yang tidak diketahui umum perlu diambil kira sebagai Informasi Sulit Penganjur. Peserta bersetuju untuk menyimpan Informasi Sulit ini sebagai rahsia dan sulit dan tidak didedahkan, atau menyebabkan atau mengizinkan pendedahan Informasi Sulit, kecuali seperti yang dibenarkan di bawah Terma dan Syarat atau dengan persetujuan bertulis awal dari Penganjur.

Force Majeure

Tiada liabiliti akan menyebabkan Penganjur dan rakan kongsi ditetapkan daripada kelewatan persembahan atau dari tiada persembahan disebabkan oleh keadaan di luar kawalan yang munasabah, termasuk tapi tidak terhad kepada, Covid-19, perintah kawalan pergerakan dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, dek Tuhan, kebakaran, banjir, letupan, peperangan, aksi atau permintaan penguatkuasa kerajaan, kemalangan, kekurangan atau masalah buruh, atau sebarang keadaan sama atau berbeza lumrah  di luar kawalan munasabah Parti yang terkesan (“Force Majeure”). Jika berlaku kelewatan dari persembahan Penganjur dan rakan kongsi ditetapkan disebabkan oleh Force Majeure yang berlanjutan selama15 hari bekerjaatau lebih, Penganjur boleh membatalkan Kempen ini dengan segera di atas notis pembatalan bertulis buat Peserta.

Peruntukan Awam

 1. Sepanjang kempen ini, peserta perlu untuk merakam vlog diri sendiri supaya kami boleh menggabungkan untuk komunikasi pemasaran. Antara darjah vlog yang boleh dimasukkan, tapi tak terhad kepada:
  • Persediaan cabaran
  • Kenapa mereka mahu menyertai Darlie: The Next Creator
  • Apa pendapat spontan mengenai produk Darlie
 2. Jika sebarang peruntukan dalam Terma dan Syarat dianggap tidak sah, haram, atau untuk apa-apa sebab tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan itu akan tidak berkesan dan dianggap boleh dipisahkan dan tidak akan memberi kesan kepada kesahihan dan kebolehkuatkuasaan untuk peruntukan selebihnya dalam Terma dan Syarat ini.
 3. Terma dan Syarat ini dan arahan Kempen mungkin akan diubah atau diperbaiki dari masa ke semasa. Sebarang perubahan akan tercermin pada akaun rasmi Instagram kami. Peserta perlu menyemak akaun ini dari masa ke semasa.
 4. Terma dan Syarat ini berada di bawah bidang kuasa dan hendaklah ditafsirkan dalam semua aspek  mengikut undang-undang Malaysia dan semua pihak dengan ini menyerahkan bidang kuasa eksklusif mahkamah di mana Hawley&Hazel berada berkaitan dengan berbangkit.
 5. Jika terdapat sebarang pertikaian mengenai Kempen atau Terma dan Syarat ini, Penganjur hendaklah mempunyai keputusan muktamad.

HUBUNGI KAMI

Jika anda perlukan sebarang arahan dan penjelasan, hubungi kami melalui Instagram (@darliemy) atau Facebook: www.facebook.com/DarlieMalaysia/